PORUČI TESTIzaberite test:


Siguran izbor za sigurniju budućnost!

Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo/BiH
tel: +387 33 258 000
e-mail: info@btgmed.com

Banja Luka

Aleja Svetog Save 59
78000 Banja Luka/BiH
tel: +387 51 213 640
e-mail: info@btgmed.com

Tuzla