* U slučaju blizanačke trudnoće radi se samo myPrenatal Basic test